Betalning

Vid anmälan ska hela deltagaravgiften betalas + 10 % av hotellpaket.
Hela resan ska vara oss tillhanda senast 8 veckor före startdag för Handbolls Camp.
De familjer som bokar hotellpaket av oss får förtur till Handbolls Camp.