Villkor Träningsläger

Villkor för träningsläger

Inom 10 dagar erhåller ni en bokningsbekräftelse ihop med en faktura. En delbetalning på 500: – per person och eventuellt avbeställningsskydd skall vara oss tillhanda inom 10 dagar efter bokningstillfället. Betalning sker till oss på TM Sportstravels. Först när anmälningsavgiften är oss tillhanda är ni definitivt inbokade. Slutbetalning sker mot faktura senast 28 dagar före avresan.

1. Speciella önskemål
Vi försöker i yttersta grad ordna er resa efter era behov och önskemål, men detta är endast möjligt om ni i god tid före avresan meddelar oss alla specifika detaljer. När ni bokar resan är det viktigt att ni meddelar oss om det är någon som är till exempel vegetarian, någon som inte äter fläsk eller har någon som har matallergi. Meddela också om det behövs extra dubbelrum/enkelrum på hotell (mot tillägg). Meddelas denna typ av önskemål senare än 4 veckor före avresa kan vi inte garantera att det är möjligt att arrangera.

2. Avbokning
Resenären har rätt att avbeställa resan mot en kostnad.
* Om kunden avbokar resan ska kunden alltid betala för flyg kostnader för då de är personliga går dessa tyvärr oftast inte att återfå pengarna på.

* Om kunden avbokar resan utan att ha köpt avbeställningsskydd sker ingen återbetalning av handpenning.

* Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären även betala 20 % av resans totala pris utöver flygkostnaden, dock lägst 1 500kr.

* Vid avbokning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan ska resenären betala 30 % av resans totala pris utöver flygkostnaden.

* Vid avbokning senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar före avresan ska resenären betala 50 % av resans totala pris utöver flygkostnaden.

* Vid avbokning 7dagar eller senare, före avresan ska resenären betala hela resans pris.

3. Avbeställningsskydd

Kostnad för avbeställningsskydd är 300 kronor.

*Avbeställningsskydd är inte inkluderat i priset, och måste beställas vid resans bokningstillfälle.

*Avbeställningsskydd gäller när resenär råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller avlider, nära anhörig råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller avlider. Avbeställningsorsaken måste styrkas skriftligen av läkare, polis eller motsvarande senast 30 dagar efter avbeställning.

*Avbeställningsskydd skyddar resenär mot högre kostnader än en expeditionsavgift på 500kr/person samt att resenär alltid betalar för flyg kostnader då personliga flyg bokats går dessa tyvärr oftast inte att återfå pengarna på.

*Återbetalning sker tidigast då TM Sportstravels erhållit samtliga dokument som styrker avbeställningsvillkoren.

4. Resehandlingar

* Resenären har en skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits (efter full betalning) och omgående påtala eventuella felaktigheter, (resehandlingar ska vara hos resenär senast 7 dagar före avresedagen).

* Det åligger beställaren/ledaren av resan att ansvara för att all information och alla regler om resan når samtliga deltagare före avresan.

 

5. Pass och eventuella visum

* Resenären skall vara försedd med giltigt pass (giltigt minst 6 månader). Till vissa resmål krävs även visum.

* Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om gällande regler för visum och transitvisum i de länder som resenären skall besöka under resan.

* Resenären ansvarar själv för kontakt med respektive lands ambassad/konsulat för information.

6. Reklamation av resa

* Eventuell reklamation ska anmälas till TM Sportstravels omgående via e-post eller telefon.

* Klagomål eller reklamation som inte kunnat åtgärdas på plats direkt eller vid aktuell tidpunkt, skall ske inom 10 dagar efter resans avslutande och ska vara skriftlig.

* Reklamationer som lämnas till TM Sportstravels senare än 10 dagar efter resans avslut beaktas inte.

* Resenären har inte rätt till skadestånd, om TM Sportstravels visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

7. Minsta antal deltagare

* Vid vissa resor reserverar TM Sportstravels sig för ett minsta antal deltagare. TM Sportstravels förbehåller sig rätten att ställa in resor där antalet deltagare inte uppnår ett visst antal.

* Dessa resor kan i vissa fall genomföras mot en ökad kostnad för resenären.

* Om inte det nya priset accepteras har resenären rätt att avboka resan utan kostnad.

* Måste en resa ställas in ska resenären ha besked senast 20 dagar innan avresa.

8. Tryck- och skrivfel

* TM Sportstravels reserverar sig för tryck- och skrivfel samt ändringar som tillkommit efter materialet gått i tryck eller publicerats på internet.

 

9. Ni måste vara 18 år för att beställa

* Ni får inte beställa någon resa utan att ha fyllt 18 år.

* Skulle ni vara yngre än 18 år och vill åka så be målsman kontakta TM Sportstravels för diskussion.

* TM Sportstravels fritar sig helt från ansvar för skada som drabbar resenären under resan, även på grund av katastrof, strejk eller annan händelse av Force Majeure karaktär (t.ex. väder) eller på grund av försummelse från resenären.

* Inträffar händelse av Force Majeure karaktär, skall TM Sportstravels vidta åtgärder för att så långt som möjligt hjälpa resenären.

10. Paketresa med flyg

* TM sportstravels ansvarar inte för flygtransport som ingår i en paketresa då respektive flygbolag har egna regler vid förseningar av passagerare och bagage.

* Flygbolagen har inget ansvar för övriga delar i paketresan.

* Flygresan kan endast utnyttjas på datum och tider angivna i biljetten.

* Flygnummer och avresetider kan ändras.

* Titta noga igenom de färdhandlingar Ni fått.

* Ändringar i flygbokningen kan endast ske med flygbolagets godkännande.

* Kostnader i samband med namn/datum-ändringar debiteras kunden. De enskilda flygbolagens regler gäller för flygbiljetter.

* TM Sportstravels ansvarar inte för eventuella förseningar för bokade anslutningar till paketresans avreseort.

* Bokning är bindande för båda parter när den bekräftats av TM Sportstravels.

 

11. Reseförsäkring

* Se till att er försäkring gäller då TM Sportstravels och respektive hotell och transportföretag fritar sig från allt ansvar för skada och åverkan som eventuellt kan uppstå under resan. Som ett komplement kan ni teckna separat reseförsäkring med exempelvis? Har ni några frågor om försäkringen kan ni kontakta? på tele nr?
Vänligen notera att vid matchspel utomlands gäller inte RF:s försäkring till fullo. Olika förbund har olika avtal med Folksam vilket innebär att du bör kontrollera med ditt kansli att dina spelare är försäkrade för till exempel akut sjukdom, skador, hemtransport vid läger/cup utomlands etc. Ytterligare information kan fås genom Folksams Idrottsenhet på tel: 08 – 772 87 87 eller fax: 08 – 772 86 40.

12. Färdhandlingar
* Under de sista 6 veckorna före avresa arbetar vi och våra samarbetspartners med förberedelserna. Av olika anledningar kan det ibland dröja in i det sista innan det slutgiltiga programmet är klart. Så snart vi erhållit programmet översändes det till er tillsammans med eventuella andra färdhandlingar såsom flyg- och matchbiljetter (under förutsättning att slutbetalningen är erlagd). Detta sker normalt ca 1 vecka före avresa.

13. Träningsfaciliteter
* Vi har godkänt alla träningsfaciliteter på våra anläggningar. Vid dålig väderlek (t ex mycket regn, tjäle i marken, snö) kan det inträffa att de godkända faciliteterna inte går att använda. Om träningen då måste flyttas till alternativ anläggning eller om det inte går att använda någon anläggning alls är det att betrakta som force majeure och någon ersättning för detta utgår inte. Eventuell transfer till alternativ träningsplan ingår heller inte i resans pris. Om alternativa träningsfaciliteter är fördyrande bekostas det av laget.

14. Träningsmatch
* Vi gör alltid vårt yttersta för att arrangera träningsmatcher åt de lag som önskat det. I vissa perioder kan det på grund av att seriespel pågår på orten vara svårt. Vi blir därför ibland tvungna att arrangera en match på en närliggande ort. Om det krävs en busstransport för att ta sig till träningsmatchen ingår inte kostnaden i resans pris. I Spanien får det gästande laget oftast även stå för planhyra och domarkostnad.

15. Allmänna bestämmelser
* Enligt Svenska Resegarantilagen har vi ställt resegaranti hos kammarkollegiet och resorna genomförs enligt allmänna resevillkoren för paketresor. Vi reserverar oss för force majeure, tryckfel, inställande av resa som inte samlar tillräckligt många deltagare samt andra orsaker utanför vår kontroll som kan försvåra/förhindra resans genomförande. Vi reserverar oss också för prishöjningar utanför vår kontroll.

16. Förbehåll
*All information är sammanställd med stor försiktighet. TM Sportstravels och våra samarbetspartners förbehåller sig dock rätten till ändringar och anpassningar av programmen om så skulle anses nödvändigt. Vi fråntar oss allt ansvar för t.ex. domarens tolknings av regler, motståndarnas uppträdande vid träningmatch etc. Eventuella klagomål/reklamationer måste vara oss tillhanda senast 10 dagar efter hemkomst. Reklamationer som lämnas till TM Sportstravels senare än 10 dagar efter resans avslut beaktas inte.

17. Pass och eventuella visum

* Resenären skall vara försedd med giltigt pass (giltigt minst 6 månader). Till vissa resmål krävs även visum.

* Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om gällande regler för visum och transitvisum i de länder som resenären skall besöka under resan.

* Resenären ansvarar själv för kontakt med respektive lands ambassad/konsulat för information.
Dessutom skall varje lag som reser utomlands på ett träningsläger i god tid anmäla detta till sitt lokala förbund.

18. Fotbollsbiljetter

* Bokade biljetter till fotbollsmatcher är inte återbetalningsbara.

* Matchdagen kan ändras med kort varsel. Det åligger resenären att kontrollera eventuell ändring av speldag och speltid.

* TM Sportstravels är inte ansvariga för evenemang som blir flyttade, avbrutna eller inställda. Vid matchändring som medför att matchen spelas utanför bokad flygtid kan TM Sportstravels hjälpa till med ombokning till bästa möjliga pris om resenären hellre vill boka om flyg och hotell för att kunna se den ursprungliga matchen.

* Ändringar i flygbokningen kan endast ske med flygbolagets godkännande. Kostnader i samband med namn/datum-ändringar debiteras kunden. De enskilda flygbolagens regler gäller för flygbiljetter.

* I vår resehandling till resenär anges matchdag/tid. Detta är information som gäller vid resehandlingens utskick. Matchdag/matchtid kan ändras efter detta och på kort varsel. Resenären kan inte ställa TM Sportstravels till svars för sådana ändringar.

* TM Sportstravels har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisad från arenan på grund av exempelvis dåligt uppträdande eller att någon iklädd fel matchdräkt försöker komma in på fel läktare. Vi rekommenderar att inte bära matchtröja eller halsdukar på arenan. Det är resenärens ansvar att sätta sig in i de lagar/regler som gäller på det aktuella evenemanget.

*I många fall levereras matchbiljetterna till hotellet. Om du som resenär inte fått biljetterna levererade 11.00 matchdagen måste du ringa till oss på TM Sportstravels. Vi ansvarar inte för biljetter som inte levererats om resenären inte ringt till oss och påtalat detta.