Villkor Vin

Villkor för Vinresa

1. Vinresedag

* TM Sportstravels är inte återbetalningsskyldig för entré till vingård om ni själva väljer att inte dyka upp till bussen vid utsatt tid.

* TM Sportstravels har inget återbetalningsansvar om kund blir avvisad från vinprovning.

2. Paketresa med flyg

* TM sportstravels ansvarar inte för flygtransport som ingår i en paketresa då respektive flygbolag har egna regler vid förseningar av passagerare och bagage.

* Flygbolagen har inget ansvar för övriga delar i paketresan.

* Flygresan kan endast utnyttjas på datum och tider angivna i biljetten.

* Flygnummer och avresetider kan ändras.

* Titta noga igenom de färdhandlingar ni fått.

* Ändringar i flygbokningen kan endast ske med flygbolagets godkännande.

* Kostnader i samband med namn/datum-ändringar debiteras kunden. De enskilda flygbolagens regler gäller för flygbiljetter.

* TM Sportstravels ansvarar inte för eventuella förseningar för bokade anslutningar till paketresans avreseort.

* Bokning är bindande för båda parter när den bekräftats av TM Sportstravels.

3. Betalning

* Vid bokning av paketresa ska en handpenning på 1500 kronor per resenär betalas in omgående. Slutbetalningen skall sedan vara inbetalt till TM Sportstravels senast 30 dagar innan avresan.

* Sker inte betalningen i tid så förbehåller sig TM Sportstravels rätten att avboka resan. Om handpenning redan har betalats så sker ingen återbetalning.

* TM Sportstravels tar sig rätten att höja eller sänka priset om stora förändringar i transportkostnader eller ändringar i skatter, tullar eller avgift avseende tjänster som ingår i resan eller valutakursen inträffar.

4. Adressändring

* Eventuella adressändringar eller ändringar av telefonnummer efter bokningstillfället måste omgående anmälas till TM sportstravels för att vi ska kunna nå er resenärer för information om eventuella tidtabellsändringar och annan viktig information för resans genomförande.

5. Avbokning

Resenären har rätt att avbeställa resan mot en kostnad.
* Om kunden avbokar resan ska kunden alltid betala för flyg kostnader för då de är personliga går dessa tyvärr oftast inte att återfå pengarna på.

* Om kunden avbokar resan utan att ha köpt avbeställningsskydd sker följande:

* Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären även betala 20 % av resans totala pris utöver flygkostnaden, dock lägst 1 500kr.

* Vid avbokning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan ska resenären betala 30 % av resans totala pris utöver flygkostnaden.

* Vid avbokning senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar före avresan ska resenären betala 50 % av resans totala pris utöver flygkostnaden.

* Vid avbokning 7dagar eller senare, före avresan ska resenären betala hela resans pris.

6. Avbeställningsskydd

Kostnad för avbeställningsskydd är 300 kronor.

*Avbeställningsskydd är inte inkluderat i priset, och måste beställas vid resans bokningstillfälle.

*Avbeställningsskydd gäller när resenär råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller avlider, nära anhörig råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller avlider. Avbeställningsorsaken måste styrkas skriftligen av läkare, polis eller motsvarande senast 30 dagar efter avbeställning.

*Avbeställningsskydd skyddar resenär mot högre kostnader än en expeditionsavgift på 500kr/person samt att resenär alltid betalar för flyg kostnader då personliga flyg bokats går dessa tyvärr oftast inte att återfå pengarna på.

*Återbetalning sker tidigast då TM Sportstravels erhållit samtliga dokument som styrker avbeställningsvillkoren.

7. Slutbekräftelse

* Eventuella muntliga löften som getts vid bokning skall finnas på slutbekräftelsen för att kunna åberopas.

* En slutbekräftelse översändes till resenär då full betalning kommit fram till TM Sportstravels, senast 7 dagar före avresedagen.

8. Resehandlingar

* Resenären har en skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits (efter full betalning) och omgående påtala eventuella felaktigheter, (resehandlingar ska vara hos resenär senast 7 dagar före avresedagen).

9. Pass och eventuella visum

* Resenären skall vara försedd med giltigt pass (giltigt minst 6 månader). Till vissa resmål krävs även visum.

* Det är resenärens eget ansvar att hålla sig informerad om gällande regler för visum och transitvisum i de länder som resenären skall besöka under resan.

* Resenären ansvarar själv för kontakt med respektive lands ambassad/konsulat för information.

10. Reklamation av resa

* Eventuell reklamation ska anmälas till TM Sportstravels omgående via e-post eller telefon.

* Klagomål eller reklamation som inte kunnat åtgärdas på plats direkt eller vid aktuell tidpunkt, skall ske inom 10 dagar efter resans avslutande och ska vara skriftlig.

* Reklamationer som lämnas till TM Sportstravels senare än 10 dagar efter resans avslut beaktas inte.

* Resenären har inte rätt till skadestånd, om TM Sportstravels visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

11. Minsta antal deltagare

* Vid vissa resor reserverar TM Sportstravels sig för ett minsta antal deltagare. TM Sportstravels förbehåller sig rätten att ställa in resor där antalet deltagare inte uppnår ett visst antal.

* Dessa resor kan i vissa fall genomföras mot en ökad kostnad för resenären.

* Om inte det nya priset accepteras har resenären rätt att avboka resan utan kostnad.

* Måste en resa ställas in ska resenären ha besked senast 20 dagar innan avresa.

12. Tryck- och skrivfel

* TM Sportstravels reserverar sig för tryck- och skrivfel samt ändringar som tillkommit efter materialet gått i tryck eller publicerats på internet.

13. Ni måste vara 18 år för att beställa

* Ni får inte beställa någon resa utan att ha fyllt 18 år.

* Skulle ni vara yngre än 18 år och vill åka så be målsman kontakta TM Sportstravels för diskussion.

* TM Sportstravels fritar sig helt från ansvar för skada som drabbar resenären under resan, även på grund av katastrof, strejk eller annan händelse av Force Majeure karaktär (t.ex. väder) eller på grund av försummelse från resenären.
* Inträffar händelse av Force Majeure karaktär, skall TM Sportstravels vidta åtgärder för att så långt som möjligt hjälpa resenären.

14. Allmänna bestämmelser
Enligt Svenska Resegarantilagen har vi ställt resegaranti hos kammarkollegiet och resorna genomförs enligt allmänna resevillkoren för paketresor. Vi reserverar oss för force majeure, tryckfel, inställande av resa som inte samlar tillräckligt många deltagare samt andra orsaker utanför vår kontroll som kan försvåra/förhindra resans genomförande. Vi reserverar oss också för prishöjningar utanför vår kontroll.